kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2000/3652 E., 2000/5196 K.

GEREKÇELERDE ÇELİŞKİ

İZİNSİZ KUR’AN KURSU AÇMAK

 

“ÖZET”

1- SAVUNMANIN AKSİNE SANIĞIN DERSHANE AÇTIĞI, EĞİTİM YAPTIRDIĞI HAKKINDA KAYIT BULUNMADIĞI, KURS BİNASINDA BARINDIKLARI TUTANAKLA SAPTANAN 7 ÖĞRENCİNİN BU KONUDA BİLGİLERİNE BAŞVURULMADIĞI GİBİ KUR’AN KURSUNU VERENİN KİMLİĞİ TANIKLARDAN SORULMADAN VE SAVUNMA TARTIŞILIP REDDEDİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI; 2- 647 SAYILI YASANIN 4. MADDESİNİN UYGULANMAMASINDA GÖSTERİLEN GEREKÇELERİN, 6. VE TCK.NUN 29/SON MADDELERİNİN UYGULANMASINDA GÖSTERİLEN GEREKÇELERE AYKIRI OLARAK ÇELİŞKİ YARATMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

İzinsiz Kur’an kursu açma suçundan sanık Mustafa hakkında TCK.nun 261/1, 71, 647 sayılı Yasanın 6. maddeleri uyarınca sanığın 12 ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne, cezasının ertelenmesine ilişkin (Çayeli Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 1998/71 Esas, 1999/9 Karar sayılı ve 11/12/1999 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi sanık Mustafa tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/04/2000 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 17/04/2000 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın savunmalarına göre kursun İlk kapatılmasından sonra kursun burada kalan 7 öğrencinin barınması için kullanıldığı ve bu hususun 05/06/1998 tarihinde tutulan 2 tutanakla da saptandığı ve savunmanın aksine sanığın dershane açtığı, eğitim yaptığı hakkında da bir kayıt bulunmadığı, öğrencilerin bu konuda bilgilerine de başvurulmadığı gibi öğrenimin kim tarafından yaptırıldığı tanıklardan da sorulmadan ve savunma tartışılıp reddedilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanmamasında gösterilen gerekçelerin, TCK.nun 29/son. ve 647 sayılı Yasanın 6. maddelerinin uygulanmasında gösterilen gerekçelere aykırı olarak çelişki yaratılması,

Yasaya aykırı ve sanık Mustafa’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/06/2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA