kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2002/30809 E., 2003/973 K.

CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

 

“ÖZET”

SANIK HAKKINDA TCK.NUN 518/2. MADDESİ İLE BELİRLENEN HAPİS CEZASININ TCK.NUN 119. MADDESİ UYARINCA ORANINDA ARTIRIP BULUNAN SONUÇ CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ GEREKİRKEN SANIK ALEYHİNE OLARAK PARAYA ÇEVİRME İSTEMİ YAPILDIKTAN SONRA ARTIRIMA TABİ TUTULMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Başkasının arazisine hayvan sokmak suçundan sanık Ahmet’in yapıl yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (Akköy Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 12.9.2002 gün ve 2002/3 Esas, 2002/34 Karar sayılı hüküm süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğunda dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile 13.12.2002 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazların reddine; ancak:

1- Sanık hakkında TCK.nın 518/2. maddesi ile belirlenen hapis cezasının TCK.nın 119. Maddesi uyarınca ½ oranında artırıp bulunan sonuç cezanın paraya çevrilmesi gerekirken, sanık aleyhine olarak paraya çevirme İstemi yapıldıktan sonra artırıma tabi tutulması,

2- Hükümden sonra 10.2.2003 gün ve 25020 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik TCK.nın 30/2 maddesi uyarınca yeniden değerlendirme yapılmasında yasal zorunluluk bulunması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 3.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA