kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/5726 E., 2002/7843 K.

SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI

213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK

SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ

 

“ÖZET”

SAHTE FATURA DÜZENLENDİĞİNDEN SANIK HAKKINDA 213 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN AÇILAN DAVADA, EYLEMİN TCK.NUN 345. MADDESİNE UYGUN BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE, CMUK. 258. MADDESİ UYARINCA EK SAVUNMA HAKKI TANINMAK SURETİYLE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, SANIĞIN BERAATİNE, C. SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

DAVA : 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Ahmet’in yapılan yargılanması sonunda: Beraatin dair ( Alanya Ağır Ceza Mahkemesi )nden verilen 28.3.2001 gün ve 1999/244 Esas, 2001/102 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama isteyen 2.5.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanığın sahte fatura düzenlediğinden bahisle 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılması için açılan davada, sahte olarak düzenlenen belgelerin vergi iadesinde kullanılması nedeniyle vergi ziyaı olmayıp yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine, eylemin TCY.nın 345. maddesine uygun bulunduğu kabulü ile C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş ise de, tüm deliller toplanarak eylemin duruşma sonucunda belirlenen hukuksal niteliğine göre CMUY.nın 258. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmak suretiyle hüküm kurulması gerekirken, CMUY.nın 150 ve 257. maddelerine aykırı biçimde aynı eylemin iddianamede ileri sürülen niteliğinden beraat kararı verilmesi ve mahkemece takdir edilen niteliğinden ise suç duyurusunda bulunulması,

Kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.10.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA