kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2003/4204 E., 2003/19111 K.

3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

İTİRAZ

TEMYİZ İSTEMİ

 

“ÖZET”

4814 SAYILI KANUN UYARINCA DOSYA ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUCU VERİLEN “KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR” KARAR İTİRAZI KABİL KARARLARDAN OLDUĞUNDAN TEMYİZ İNCELEME İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

DAVA : 3167 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Hüseyin’in yapılan yargılanması sonunda; 4814 sayılı Yasanın geçici 1/3. maddesi gereğince hapis cezasının ağır para cezasına dönüştürülmesine ilişkin ( İzmir Birinci Asliye Ceza Mahkemesi )nden verilen 21.3.2003 gün ve 2000/250 esas, 2000/1061 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vaki temyiz talebinin reddini isteyen tebliğnamesi ile 12.6.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 4.3.2003 gün ve 24/20 sayılı kararına göre 8.3.2003 tarihli 25042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına ilişkin 4814 sayılı Kanun uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen “kesinleşmiş hükmün para cezasına dönüştürülmesine dair” karar itirazı kabil kararlardan olup, temyizi olanaklı bulunmadığından;

SONUÇ : Müdahil vekili tarafından yapılan temyiz inceleme isteğinin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca ( REDDİNE ), dosyanın merciince karara bağlanmak üzere mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 22.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA