kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/3117 E., 2003/2169 K.

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Sadık Kaya’nın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (ALACA) Sulh Ceza Mahkeme-sinden verilen 26.1.2001 gün ve 224 esas, 33 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve Yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 12.4.2002 günü daireye gön-derilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,

1- İki ayrı mevkideki 540 ve 953 nolu mera parsellerine sanığın tecavüz-lerinin iki ayrı suç oluşturacağı gözetilmeden, tek suç kabulüyle TCK.nun 80. maddesinin uygulanmasıyla yetinilmesi,

2- Kabule göre de; TCK.nun 522. maddesiyle uygulama yapılırken, tecavüze konu yerin değerinin ekonomik koşular ve paranın satın alma gücü nazara alındığında suç tarihi itibariyle normal yerine, pek fahiş kabulü suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve Yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZUL-MASINA), 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA