kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/5141 E., 2003/2433 K.

“İçtihat Metni”

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Yusuf Yıldırım, Mehmet Yıldı-rım’ın yapılan yargılanmaları sonunda; Hükümlülüklerine ve zoralıma dair (ŞIRNAK) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.6.2001 gün ve 152 esas, 120 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 7.5.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Cezanın tür ve miktarı itibariyle sanıklar vekilinin duruşma isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca (REDDİNE),

Dosya üzerinde yapılan incelemede;

1- Sanık vekili yargılama aşamasındaki dilekçe ve beyanları ile ve temyiz dilekçesinde, elde edilen silahlardan babaları adına taşıma ruhsatlı olan silah dı-şındaki diğer silahın da sanıkların ikametgahlarının bulunduğu karakol komutan-lığında babaları adına kaydının mevcut olup ilgili makamdan belge verildiğini, ancak Susurluk olayından sonra bu belgelerin yasal olmadığı gerekçesiyle ilgili karakol komutanlığınca listelerin yok edildiğini bildirmiş olması karşısında; bu konunun Jandarma ilgili birimlerinden sorulup saptanması ve sanık vekilinin bu hususa ilişkin kanıtları var ise bunların kendisinden sorulup toplanması zorunluluğu,

2- Kabule göre de;

Olayın aydınlığa kavuşması açısından sanığın annesi Behiye Yıldırım ve kardeşi Emin Yıldırım’ın CMUK.nun 47 ve 50. maddeleri de gözönünde bulun-durularak tanık olarak dinlenmeleri, bundan sonra tüm deliller birlikte değer-lendirilerek sanıkların hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı sonuçta istem gibi (BO-ZULMASINA), 19.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA