kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/39202 E., 2003/8039 K.

“İçtihat Metni”

Tehdit suçundan sanık Abdullah Açıkgöz’ün yapılan yargılaması sonucunda; vaki ferağat nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine dair (KADIŞEHRİ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 27.2.200l tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi Yerel C.Savcıları tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 2l.l2.200l tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriği itibariyle sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Sanığın müştekiye hitaben “bu su yüzünden ya sen ölürsün yada ben” şeklindeki sözünün tanık beyanıyla da doğrulandığı ve eyleminin TCK.nun l9l/l.maddesine uyan ölmle tehdit suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2-Müştekinin şikayetten vazgeçmesi karşısında kavga sırasında söylenen sözlerin müşteki üzerinde ciddi korku yaratıp yaratmayacağı ve eyleminin ciddilik ve elverişlilik unsurunun oluşup oluşmadığının tartışılmaması,

Bozmayı gerektirmiş, Yerel C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 2.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA