kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 1999/5558 E., 1999/5742 K.

HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK

 

“ÖZET”

1- HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATINALMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULURKEN, SUÇA KONU MALLARIN, SUÇ TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERİ SAPTANIP KARARDA GÖSTERİLMELİDİR. 2- HAKLARINDA TCK.NUN 512/1 MADDESİ İLE UYGULAMA YAPILAN SANIKLARA, AYNI MADDENİN 1. FIKRASININ SONCÜMLESİNDEKİ KURALIN UYGULANMASI SURETİYLE VERİLECEK CEZANIN TESPİTİ İÇİN, ASLİ FAİL VEYA FAİLLERİ BELİRLENEMEYEN HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİĞİNİN TAYİNİ YÖNÜNDEN, OLAYDA KIRILARAK GİRİLEN YERİN KİLİDİNİN, MUHKEM OLUP OLMADIĞININ, KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK SURETTE BELİRLENMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık malı bilerek satın almaktan sanık Fehmi, Süleyman ve İbrahim haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine dair (Kadıköy Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 04/05/1999 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık Fehmi vekili ile diğer sanıklar Süleyman ve İbrahim tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 24/09/1999 tarihli tebliğname ile 01/10/1999 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık İbrahim’in, savunmasında geçen hususlar araştırılıp, adı geçen şahısların tanık sıfatıyla beyanları da alındıktan sonra delillerin bir bütün halinde takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

Diğer sanıkların temyizlerine gelince:

Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Hırsızlığa konu malların suç tarihi itibariyle gerçek değeri araştırılıp saptanmadan kabule esas alınan değerin ise; denetime olanak sağlayacak şekilde karar yerinde gösterilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

2- Hırsızlığı yapan esas faillerin tespit edilememiş Olduğunun kabul edilmiş olması karşısında, haklarında TCY.nın 512/1. maddesi ile uygulama yapılan sanıklara verilecek cezanın hırsızlığın aslı faili hakkında tayin olunacak cezanın, aynı yasanın 512/son cümlesine göre 1/3.ünü geçemeyeceği kuralının uygulanmasında öncelikle aslı fail veya faillerin eylemlerinin hukuki vasfının tayini gerekeceğinden, hırsızlığa konu yerin kesilerek açılan kepenk asma kilidinin sağlam maddelerle muhkem surette yapılıp yapılmadığı kuşkuya yer bırakılmayacak şekilde tespit edilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Fehmi vekili ile sanıklar Süleyman ve İbrahim’in temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) 14/10/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA