kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 1999/4350 E., 1999/5618 K.

HIRSIZLIK

TAM KALKIŞMA

 

“ÖZET”

1- PAZARYERİNDEKİ TEZGAH ÖNÜNE BIRAKILAN ÇANTANIN ÇALINMASI EYLEMİ TCK.NUN 491. MADDESİNİN İLK FIKRASINDAKİ SUÇU OLUŞTURUR. 2- SANIĞIN KESİNTİSİZ TAKİP SONUCU YAKALANMASI DURUMUNDA SUÇUN TAM TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDIĞININ KABULÜ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Serpilin yapılan yargılanması sonunda; TCK.nun 491/3, 522, 59 ve 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince 500.000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine dair (Bigadiç Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 24/06/1998 gün ve 1998/50 Esas, 1998/149 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi Yerel C. Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 03/06/1999 gününde daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü;
Sanığın ihtira rağmen mazeretsiz olarak bir kısım celselere gelmediği dosya kapsamından anlaşıldığından mahkemenin kefalet parasının hazineye irat kaydına ilişkin takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki (3) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine

Ancak:

1- pazaryerindeki tezgah önüne müşteki tarafından bırakılan çantanın çalındığının anlaşılıp kabul edilmesine rağmen TCK.nun 491. maddesinin ilk fıkrası yerine 3. bendinin uygulanması, 2- Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın, kesintisiz takip sonucu yakalandığı anlaşılmasına göre suçun tam teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü gerekirken, tamamlanmış suçtan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve Yerel C. Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 23/06/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA