kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2006/2210 E., 2006/13817 K.

KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

LEHE OLAN HÜKÜMLER

TİCARİ HÜKÜMLER VE UYGULAMA ALANI

“İçtihat Metni”

213 sayılı kanuna muhalefetten sanık A.. hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair ADANA 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.9.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 15.2.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık hakkında hükolunan cezadan,

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 59/2. maddesi uyarınca indirim yapılıp, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın da suç tarihinde yürürlükte olan ve sonuçları itibariyle sanık lehine hükümler taşıyan 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 5237 sayılı yasanın 62. maddesi uygulanıp, cezadan indirim yapılarak, anılan yasanın 51/1-3 madde fıkraları uyarınca hapis cezasının ertelenmesine ve hükümlünün 2 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmesi suretiyle, 5237 sayılı yasanın 7/3. maddesine aykırı davranılması,

Yasaya aykırı, müdahil vekili’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA 5.7.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA