kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/12653 E., 2008/1422 K.

MUHAKEME ŞARTI

ŞİKAYET

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık hakkında uygulanan 647 sayılı Yasanın 4. maddesinde açıkça; “Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen para cezası veya tedbirdir. Bu hükmün uygulanması, kanun yollarına başvurmada engel teşkil etmez.” hükmüne yer verilmiş bulunması, hükmolunan sonuç 1040 Yeni Türk Lirası adli para cezasının, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca günlüğü 13 Yeni Türk Lirasından adli para cezasına çevrilen 2 ay 20 gün hapis cezasından kaynaklandığının anlaşılması ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.12.2005 tarih ve 2005/134-163 sayılı kararları ile diğer Ceza Dairelerinin istikrarlı uygulamaları da nazara alındığında , hükmolunan para cezasının miktar itibariyle CMUK 305 maddesine göre kesin olduğundan bahisle temyiz isteminin reddine dair mahkemenin 21.06.2006 gün 2006/154-153 sayılı değişik iş esas ve sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek 07.06.2006 gün ve 2006/234 esas - 277 sayılı karara yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5278 sayılı yasanın 562. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 231/5,14 madde ve fıkralarında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının 2 yıla çıkartılması, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 05.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA