kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/12525 E., 2008/1462 K.

CEZANIN GERİ BIRAKILMASI

ŞİKAYET

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Oluş, savunma, iddia, doktor raporu ve tüm dosya kapsamına göre, mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı yasanın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan 86/1 maddesinin de tatbik edilmesi suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması;

2-Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5278 sayılı yasanın 562. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 231/5,14 madde ve fıkralarında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının 2 yıla çıkartılması, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 05.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA