kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/20171 E., 2008/6917 K.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

“İçtihat Metni”

Hakaret suçundan sanık Mehmet D’nin yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (MERSİN) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 16.5.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 2.12.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Sanık hakkında belirlenen hapis cezasının günlüğü 50 YTL’den paraya çevrildiği belirtildiği, bu durumda sonuç cezanın 2300 YTL olacağı ve hükmün temyizinin mümkün olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Mahkemece sanıktan uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulmadığı, sadece katılana uzlaşma önerisinde bulunulduğu ve katılanın uzlaşmak istemediğine ilişkin beyanı ile yetinildiği anlaşılmakla, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve 254. maddeleri uyarınca usulüne uygun uzlaştırma işlemi yapılmadan eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Sanık hakkında belirlenen hapis cezasının günlüğü 50 YTL’den paraya çevrildiği belirtildiği halde, sonuç cezanın 920 YTL olarak yazılması suretiyle eksik ceza tayini,

3-18 yaşından küçük olan sanık hakkında para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrilemeyeceği gözetilmeyerek, taksitlendirilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi,

4-Suç tarihi itibariyle temel adli para cezası alt sınırdan uzaklaşılarak verilirken gerekçe gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5-Gerekçeli karar başında, Hamiyyet olan sanığın anne adının Hamiyet olarak yanlış yazılması,

6-Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMY’nın 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 10.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA