kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/17335 E., 2008/6678 K.

KISMİ TEMYİZ

“İçtihat Metni”

Kasten yaralama ve hakaret suçlarından sanık Salim D’ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (E)Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 23.12.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 25.9.2007 tarihli görevsizlik kararıyla dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının kasten yaralama ve hakaret suçlarından kurulan hükümlere yönelik olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede,

1-Sanık hakkında kasten yaralama suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı kanunun 3-B maddesiyle değişik 1412 Sayılı CMUK.nun 305/1.maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz isteğinin aynı kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2-Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz gelince,

Sanığın hakaret suçundan mahkumiyetine ilişkin 02/11/2004 tarihli ilk hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiğinden, sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyizi üzerine Yargıtay C.Başsavcılığının 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8/2.maddesi uyarınca duruşma yapılıp yeni bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iade edilmesini takiben mahkemenin sadece kasten yaralama suçundan hüküm kurulması gerektiği ve sanık hakkında hakaret suçundan kesinleşmiş hüküm nedeniyle uyarlama yapıldığında ikisinin farklı yargılama usullerine tabi olması nedeniyle birlikte yapılamayacağı, sanık hakkında hakaret suçundan yeniden uyarlama yapılması mümkün olup 23/12/2005 tarihli hakaret suçundan mahkumiyetine ilişkin kurulan hükmün hukuken bir geçerliliği olmaması nedeniyle o yer C.Savcısının konusu bulunmayan temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 09/04/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA