kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/15062 E., 2007/15539 K.

TEMYİZDE HUKUKİ YARAR

“İçtihat Metni”

Silahla müessir fiil suçundan sanık Demirkan K’ın yapılan yargılaması sonucunda; uzlaşma nedeniyle kamu davasının 5271 sayılı CMK.nun 254/2. maddesi gereğince düşürülmesine, dair (B 1. Çocuk Mahkemesinden verilen 22.05.2007 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 27.09.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Suç tarihi itibariyle 15 yaşında olan sanık hakkında silahla etkili eylem suçundan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 24.maddesi ve 5271 sayılı CMK.’nun 254/2.maddesi gereğince uzlaşma sebebiyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi karşısında, sanık müdafiinin hükmü temyizde hukuki yararı bulunmadığından 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi gereğince REDDİNE, 22.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA