kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/13266 E., 2008/1874 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Müslüm T’nın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (Ş)1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 14.02.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 13.07.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Sanığın eyleminin ayrıca 5237 sayılı TCK.nun 203.maddesinde düzenlenen mühür bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek bu suçtan hüküm kurulmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.Ancak,

5237 sayılı TCK.nun 53/3 f.maddesi gereğince mahkum olduğu 2 yıl hapis cezası ertelenen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğunun uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMUK.nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322.maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

5237sayılı TCK.nun 53.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aynı maddenin 1.fıkrasının ‘‘c’ bendindeki haklardan yoksun bırakılmasına ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkartılmasına karar verilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 06/02/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA