kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/9123 E., 2007/12211 K.

MÜESSİR FİİL

SEÇİMLİK CEZA

“İçtihat Metni”

Müessir fiil suçundan sanık Uğur’un yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (T...) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 21.3.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 30.5.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

5237 sayılı TCK.nun 58/3. maddesi uyarınca, tekerrür halinde kanun maddesinde seçimlik ceza öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunacağı göz önüne alındığında aynı kanunun 86/2. maddesine göre 765 sayılı TCK.nun 456/4, 81/1. maddeleri, sanığın daha lehine olduğundan tebliğnamedeki lehe kanunun karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesine ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine. Ancak;

1-Sanığın üzerine atılı müessir fiil suçu nedeniyle, uzlaşma işlemlerinin; 5271 sayılı CMK.nun 5560 sayılı Yasa ile değiştirilen 253 ve 254. madde fıkralarında öngörülen yöntemin izlenmesi suretiyle yerine getirilmesinin zorunluluğu karşısında, anılan yasa maddelerine uygun biçimde uzlaştırma işlemlerine girişilmeden, eksik soruşturma ve yasal olmayan gerekçeye dayalı olarak hüküm kurulması,

2-Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme hususundaki eğilimini içerecek şekilde yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden tayin olunan cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

3-5271 sayılı CMK.nun 232/6. maddesine aykırı olarak sanık hakkında aynen infaz kararı verilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 01.10.2007 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA