kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 1999/2602 E., 1999/2981 K.

CEZANIN TAKDİRİ

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK

KATİL KASTI OLMAYAN YARALAMA SONUCU ADAM ÖLDÜRMEK

 

“ÖZET”

TCY.NIN 452/1. MADDESİ UYGULANIRKEN, TCY.NIN 456/4 YA DA 456/2-457. MADDELERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİRİR BİR EYLEMLE ÖLÜM MEYDANA GELDİĞİ HALLERDE VERİLECEK CEZANIN TCY.NIN 29. MADDESİ DİKKATE ALINARAK ASGARİ HADDİN ÜSTÜNDE- ANCAK 452. MADDEDEKİ CEZALARIN SİSTEMATİĞİ GÖZÖNÜNDE TUTULARAK-TAKDİR EDİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Ruhiyi kasten öldürmekten mükerrir sanık Nurettin ile işbu ölümle biten kavgada maktule el uzatmaktan sanık Adem’in bozma üzerine yapılan yargılamaları sonunda; Hükümlülüklerine ilişkin (Afyon Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 27/04/1999 gün ve 26/63 sayılı hükmün YargıtayCa incelenmesi sanıklar ve müdahiller tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcı lığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, cezayı azaltıcı tahrik ve takdire ilişen sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümde bozma dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar vekilinin; sanık Adem yönünden sübuta, sanık Nurettin yönünden TCK.nun 49 ve 50. maddelerinin uygulanması gerektiğine, suç vasfına, her iki sanık yönünden de tahrikin derecesine yönelen müdahiller vekilinin sanık Adem hakkında bir sebebe dayanmayan temyiz itirazının reddiyle sanık Adem hakkındaki hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (ONANMASINA)

Ancak;

Sanık Nurettin’in bıçakla maktulü sol bacak arka üst kısmında ¾ cm.lik kesi ile atardamar kesişine bağlı aşırı kanamaya bağlı olarak ölümü meydana getirecek bir yara ika ettiği belirlendiğinden TCK.nun 452/1. maddesi uygulanırken Dairemizin uygulamalarında TCK.nun 456/4. maddesinin uygulanmasını gerektirir bir eylemle ölüm meydana geldiği hallerde takdir edilen ceza ile TCK.nun 456/2-457’lik yara ika ederek ölümün meydana gelmesinde verilecek cezanın TCK.nun 29.maddesi dikkate alınarak cezanın asgari haddin üstünde takdir edilmesi, cezanın feşdiden verilmesinde TCK.nun 452. maddesindeki cezaları n sistematiğinin de gözönünde tutulması gerekeceği yolunda olduğundan müdahiller vekilinin temyizi nedeniyle sanık Nurettin hakkındaki hükmün (BOZULMASINA) değişik nedenle tebliğnamedeki düşünce gibi 30/09/1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA