kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 1999/3782 E., 1999/5552 K.

ORMAN YASASINA AYKIRILIK

ORMANDAN AĞAÇ KESMEK

 

“ÖZET”

SUÇ TUTANAĞINDA EMVALİN BİR KISMININ 1996, DİĞER KISMININ DA 1997 YILINDA KESİLDİĞİ YAZILDIĞINA GÖRE; SUÇ YERİNDE YÖNTEMİNE UYGUN KEŞİF YAPILARAK EMVALİN KISA ARALARLA KESİLDİĞİ SAPTANIRSA TCY.NIN 80. MADDESİNİN UYGULANMASI, UZUN ARALARLA KESİLMİŞSEEYLEMLER İKİ AYRI SUÇ OLUŞTURDUĞUNDAN 1996 YILI EYLEMİNDEN AÇILMIŞ DAVA BULUNMAMASI NEDENİYLE EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ GEREĞİ DÜŞÜNÜLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

6831 sayılı Kanunun 91/1-3, 91/1-3, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince neticeten ve içtimaen 7.040.000 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine, tazminat, nispi harç ve yargılama giderinin sanıktan tahsiline.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Davanın dayanağını oluşturan suç tutanağında emvalin bir kısmının 1996 yılında bir kısmının da 1997 yılında kesildiğinin yazılı olmasına karşı hangi aylar da kesildiği belirtilmemiş olup, mahallinde inceleme yapmaksızın dosya üzerinden tetkike dayanılarak düzenlenen bilirkişi raporunda da emvalin 1996- 1997 yılları içerisinde kesildiği ifade edilmekle beraber kesim tarihi açıkça belirtilmediğinden emvalin kesildiği yerde imzacı tanıklardan en az biri hazır bulundurularak konusunda uzman orman bilirkişi marifetiyle keşif yapılıp emvalin kesim tarihleri belirlenip kısa aralarla kesildiğinin tespiti halinde sanığın eylemine ayrıca TCK.nun 80. maddesinin uygulanması, emvalin kesim tarihleri arasında uzun zaman dilimi olması halinde eylemlerin ayrı kasıtlar altında işlendiği için iki ayrı suç teşkil edeceğinden 1996 yılında kesilen emvalden dolayı da ek iddianame tanzimi gerekeceği cihetle ve sanığın 1996 yılında kesilen ağaçlar nedeniyle açılmış bir dava da bulunmadığı gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil idare ve yerel C. Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 12/05/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA