kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 1999/4674 E., 1999/5646 K.

SAVUNMA

YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAK

 

“ÖZET”

SANIĞIN SAVUNMASI ALINARAK TCY.NIN 276/1. MADDESİNDEKİ SEÇENEKLİ DAVRANIŞLARDAN BİRİNİN SÖZKONUSU OLUP OLMADIĞININ SORULUP SAPTANMASI, İKRARINA GÖRE TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçundan sanık Engin’in yapılan yargılaması sonunda beraatine ilişkin (Rize Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 1997/803 Esas, 1998/341 Karar sayılı ve 27/05/1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi o yer C. Savcıları tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C. Başsavcılığının 28/04/1999 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 29/04/1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemişti,. Ancak; sanığın savunması alınarak TC. Yasasının 276. maddesinin 1. fıkrasındaki Seçenekli davranışlardan birinin sözkonusu olup olmadığının sorulup saptanması bu yolda bir ikrarda bulunduğu takdirde tartışılıp değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan C.Y. Yasasının 223/son. madde ve fıkrasından sözederek Savunma alınmadan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve o yer C. Savcılarının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA) yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 17/05/1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA