kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2007/6491 E., 2007/6349 K.

HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar Ali Osman ve Osman’nun yapılan yargılamaları sonunda resmi evrakta sahtecilik suçunun değişen vasfına göre “özel evrakta sahtecilik” ve “hizmet sebebiyle emniyeti suistimal” suçlarından mahkumiyetlerine dair MERSİN 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.04.2007 gün ve 2006/83 Esas, 2007/146 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ile katılan vekili tarafından sanık Ali Osman hakkında Özel evrakta sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik istenilmiş, olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama-bozma isteyen 06.07.2007 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, sanık Ali Osman müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin hükmolunan cezaların türü ve süresine göre koşulları bulunmadığında 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 318. maddesi gereğince reddine karar verilip incelenerek gereği görüşüldü:

I-Sanıklar Ali Osman ve Osman hakkında “Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Ali Osman ve Osman’nun suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık Osman müdafiinin incelemenin eksik yapıldığına, fazla ceza tayin olunduğuna, sanık Ali Osman müdafiinin ise yüklenen suçun sabit olmadığına ve yasal unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle bu suçla ilgili mahkumiyet hükümlerinin istem gibi ONANMASINA,

II-Sanıklar Ali Osman ve Osman hakkında “Özel Evrakta Sahtecilik” suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanıklar müdafiileri ile sanık Ali Osman Yönünden Katılan Vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

G… Ticaret Limited Şirketinde pazarlama elemanları olarak çalışan sanıkların şirketten teslim aldıkları temizlik robotlarını düşük bedellerle satmalarına karşılık değişik tarihlerde normal bedelleri üzerinden satmış gibi hayali isim ve adresler yazarak çok sayıda satış sözleşmeleri tanzim ederek bu sözleşmelere dayalı olarak borçlusu hayali kişi olan ancak yasal unsurları eksik bulunan özel belge niteliğindeki sahte belgeleri bonoları düzenleyip şirkete vermeleri şeklinde oluşan eylemlerinin kül halinde zincirleme şeklinde hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturacağı gözetilmeden sanıkların ayrıca özel belgede sahtecilik suçundan da hükümlülüklerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafiileri ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA