kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2007/96 E., 2007/13851 K.

CEZAEVİNE UYUŞTURUCU MADDE SOKMAK

UYUŞTURUCU MADDE NAKLETMEK

 

“ÖZET”

SANIĞIN CEZAEVİNDE TUTUKLU KARDEŞİNİ ZİYARETE GELDİĞİNDE ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA ESRAR İÇEREN HİNT KENEVİRİ BULUNMASI KARŞISINDA, EYLEMİN CEZAEVİNE UYUŞTURUCU MADDE SOKMAYA KALKIŞMAK VE UYUŞTURUCU MADDE NAKLETMEK SUÇLARINI OLUŞTURDUĞU, DAHA AĞIR CEZAYI İÇERMESİ NEDENİYLE 5237 SAYILI YASA’NIN 188/3. MADDESİ GEREĞİNCE BELİRLENECEK CEZANIN 297/1. MADDESİNİN SON CÜMLESİ UYARINCA ½ ORANINDA ARTIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu madde nakletmek ve cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak suçlarından sanık Yavuz hakkında (Yalova Ağır Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonucu, 04.10.2006 tarihinde 2006/76 esas ve 2006/209 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesi ile 17.01.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile artırma ve indirme nedenleri tartışılarak yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık müdafiinin ve o yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

İncelenen dosya içeriğine göre, Yalova Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Nurullah’ı ziyaret etmek için cezaevine geldiğini belirten sanık Yavuz’un beraberinde getirdiği eşyalar üzerinde jandarma görevlileri tarafından yapılan arama sonucunda, ayakkabı topuğunun iç kısmı oyulmak suretiyle oluşturulan bölümde net 3.016 gram esrar içeren hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçlarını oluşturduğu dikkate alınarak, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nın 297/1. fıkrasının son cümlesi ile aynı Kanun’un 44. maddesi hükmü birlikte değerlendirilip, daha ağır cezayı içermesi nedeniyle uyuşturucu madde nakletmek suçundan dolayı TCK’nın 188/3. maddesi gereğince belirlenecek cezanın, aynı Kanun’un 297/1. maddesinin son cümlesi uyarınca ½ oranında artırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 27.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA