kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2007/11431 E., 2008/406 K.

DAVA ZAMANAŞIMI

MALA ZARAR VERME

 

“ÖZET”

SANIK 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLDUĞUNA GÖRE ÜZERİNE ATILI MALA ZARAR VERME SUÇU İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZANIN MİKTARI İTİBARI İLE 5237 SAYILI TCK’NIN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ SANIĞIN DAHA LEHİNEDİR.

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun gerektirdiği cezanın miktarı itibariyle ve sanığın suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu da gözetilerek, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’ya göre dava zamanaşımı yönünden sanık lehine hükümler içeren 5237 sayılı TCK’nın 66/2, 67/4. maddelerinde öngörülen 6 yıllık zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşıldığından hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), CMUK’nın 322. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 28.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA