kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2007/8115 E., 2007/7583 K.

HÜKMÜN KONUSU

İDDİANAME

 

“ÖZET”

HÜKMÜN KONUSU, İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN EYLEMDİR. İDDİANAMEDE AÇIKLANAN VE SUÇ OLUŞTURDUĞU İLERİ SÜRÜLEN FİİLİN DIŞINA ÇIKILMASI KANUNA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.05.1997 gün ve 76-114 sayılı kararında da açıklandığı üzere; 5271 sayılı CMK’nın 225/1. maddesi gereğince hükmün konusu, iddianamede gösterilen eylemdir. İddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen bir eylemden dolayı yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna aykırıdır. Somut olayda 26.04.2005 tarihli iddianame ile sanıkların hırsızlık suçunu oluşturan eylemleri nedeniyle kamu davası açıldığı, iddianamenin anlatım kısmında sanıkların sert bir cisimle işyerinin kapısını kırarak içeri girmeleri eyleminin hırsızlık suçunun yasal unsurları olup, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarını oluşturmayacağı gözetilmeden değerlendirmede yanılgıya düşülerek, dava bulunmayan konuda yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre hükmü temyiz etmeyen sanık Hayrettin’e de teşmiline, 25.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA