kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2007/1312 E., 2007/5031 K.

SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK

SEÇMEN KÜTÜĞÜNE USULÜNE UYGUN OLMAYLACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME

 

“ÖZET”

KÖY MUHTARI SANIĞIN SEÇİM İŞLERİ İLE DOĞRUDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞI SORULUP, GÖREVLİ İSE KÖYDE OTURMADIKLARINI BİLDİĞİ ŞAHISLAR İÇİN SEÇMEN YENİ KAYIT FORMU DÜZENLEYEREK SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT OLMALARINI SAĞLAMIŞ İSE 298 SAYILI YASA’NIN 142/1. MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMASI, GÖREVLENDİRİLME OLMAKSIZIN İKAMET BELGESİ VEREREK SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYITLARINI SAĞLAMIŞ İSE 765 SAYILI YASA’NIN 355. MADDESİ UYARINCA CEZALANDIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

298 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan sanık Hüseyin’in yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair (Geyve Asliye Ceza Mahkemesi)’nden
verilen 03.05.2005 gün ve 210 esas, 51 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 16.02.2007 günü Daireye gönderilmekle incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, Gökhan, Mehmet, Mehmet oğlu Ahmet, Servet, Fikret, Sami ve Olcay adlı şahısların G... ilçesi Ö... köyünde oturmadıkları halde bu köye ait seçmen kütüklerine kayıt edildiklerinin anlaşılması karşısında, köy muhtarı olan sanığın askı yeri görevlisi olarak seçim işleri ile doğrudan görevlendirilmiş olup olmadığı ilçe seçim kurulundan sorulduktan ve anılan kayıtların dayanağı olan belgeler getirtildikten sonra, şayet sanık askı yeri görevlisi olarak görevlendirilmiş ve köyde oturmadıklarını bildiği şahıslar için “seçmen yeni kayıt formu” veya “seçmen bilgileri değişiklik/düzeltme formu” düzenlemek suretiyle seçmen kütüğüne kayıt olmalarını sağlamış ise 298 sayılı Yasa’nın 142/1. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması, böyle bir görevlendirme olmaksızın ikametgah belgesi düzenlemek suretiyle şahısların seçmen kütüğüne kayıt olmalarını sağlamış ise 765 sayılı TCK’nın 355. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi ve eylemin müteselsilen işlenmesi halinde her iki halde de hakkında aynı Yasa’nın 80. maddesinin uygulanması gerekirken, eksik soruşturma ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil Sabri vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 27.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA