kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/8471 E., 2007/1428 K.

GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK

UZLAŞMA

ZİNCİRLEME SUÇ

 

“ÖZET”

İDDİANAMEDEKİ ANLATIMA GÖRE SANIK HAKKINDA GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK SUÇUNDAN AÇILAN DAVA NEDENİYLE ÖNCELİKLE UZLAŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI, GERÇEKLEŞMEMESİ DURUMUNDA İSE KATILANA AİT EVDEN PARA VE DİĞER EŞYA YANINDA ALDIĞI ANAHTARI DA KULLANARAK OTOMOBİLİ DE ÇALAN SANIK HAKKINDA 5237 SAYILI TCY’NİN 43/1. MADDESİYLE UYGULAMA YAPILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık ve tutuklu Murat hakkında yapılan duruşma sonunda; 5237 sayılı TCK’nın 142/2-d, 143, 62/1, 53/1, 58/6. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Üsküdar Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 06.12.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan onama isteyen 19.04.2006 tarihli tebliğname ile 03.05.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

İddianamedeki anlatıma göre, sanık hakkında geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçundan açıldığı anlaşılan dava nedeniyle öncelikle 5560 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile değişik 5271 sayılı Yasa’nın 254/1. maddesi aracılığıyla aynı Yasa’nın 253/1. maddesindeki yöntem izlenerek uzlaşma girişiminde bulunulması, uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ise zamanaşımı içinde bu suçtan da hüküm kurulması olanaklı kabul edilmiş; katılana ait evden para ve diğer eşya yanında aldığı anahtarı da kullanarak katılanın otomobilini de çalan sanık hakkında 5237 sayılı TGY’nin 43/1. maddesiyle uygulama yapılmaması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Murat ve savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, adı geçen sanık hakkındaki eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA), 05.02.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA