kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2006/2647 E., 2007/7596 K.

EVLENMEKLE KAZANILAN RÜŞT

KORUMA KARARI

 

“ÖZET”

KURAL OLARAK KORUMA KARARI ÇOCUK REŞİT OLANA KADAR DEVAM EDER. MAĞDURENİN EVLENDİĞİ VE EVLENMEYLE REŞİT OLDUĞU ANLAŞILDIĞINA GÖRE KORUMA KARARI KALKMIŞTIR. BU NEDENLE, SHÇEK’NIN KATILMA TALEBİNİN REDDİNDE BİR USULSÜZLÜK YOKTUR.

“İçtihat Metni”

Reşit olmayan mağdureyle rızasıyla cinsi münasebette bulunma ve rızaen kaçırıp alıkoyma suçlarından sanık Yılmaz ile bu suçlara iştirak ve tehdit suçlarından sanık Abdülkadirln yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Abdul-kadir’in tehdit suçundan beraetine, sanıklar hakkında diğer suçlardan açılan kamu davasının TCK’nın 434/1. maddesi uyarınca teciline dair (İsparta Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 18.11.2004 gün ve 2004/405 Esas, 2004/573 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılma talep eden SHÇEK vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu vekilinin talebine ve temyizine nazaran sanıklar hakkında reşit olmayan mağdurenin rızasıyla cinsi münasebette bulunma ve alıkoyma ile bu suçlara fer’en iştirak etme suçlarından kurulan hükümlerle sınırlı inceleme yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü.

Mağdure suç tarihlerinde SHÇEK’ya bağlı Kız Yetiştirme Yurdunda kalmış ve koruma altına alınmış ise de; 2828 sayılı Yasa’nın 22. ve 24. maddeleri uyarınca koruma kararının sayılan istisnalar hariç, çocuk reşit olana kadar devam edeceği, dosyada mevcut aile nüfus kayıt tablosu içeriğine göre de mağdurenin hükümden önce, 06.10.2004 tarihinde sanık Yılmaz ile evlendiği ve evlenmeyle reşit olduğu, yargılama aşamasında alınan beyanında ise sanıklardan şikayetçi olmadığı anlaşılmakla anılan maddeler uyarınca, koruma kararının kalkması nedeniyle mahkemenin katılma talebinin reddinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, kurum vekilinin temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gözetilerek, CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 22.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA