kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/7481 E., 2007/6548 K.

CİNSEL İSTİSMAR

HİZMET İLİŞKİSİ

ZİNCİRLEME SUÇ

 

“ÖZET”

SANIK, DÜKKANINDA 4 GÜN ÇALIŞTIKTAN SONRA İŞTEN AYRILAN MAĞDURA TAKRİBEN BİR AY SONRA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNA GÖRE, SUÇ TARİHİ İTİBARI İLE HİZMET İLİŞKİSİNİN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMA UNSURU BULUNMAMAKTADIR. SANIĞIN, ANÜSE CİNSEL ORGANINI SOKMAYA ÇALIŞTIĞI, ORAL YOLDAN CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU VE KENDİSİNE MASTÜRBASYON YAPTIRDIĞI ANLAŞILDIĞINA GÖRE, CEZANIN 5237 SAYILI TCK’NIN 43. MADDESİ GEREĞİNCE ARTIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık Beytul’un yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair (Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 18.12.2006 gün ve 2006/169 Esas, 2006/226 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcı-lığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle gereği düşünüldü:

Sanığın, dükkanında 4 gün çırak olarak çalıştıktan sonra işten ayrılan mağdura takriben 1 ay sonra nitelikli cinsel istismarda bulunması eyleminde, suç tarihi itibarıyla hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma unsuru bulunmadığından tebliğnamede bu hususta bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Mağdurun anüsüne cinsel organını sokmaya çalışan, bilahare oral yoldan cinsel istismarı gerçekleştiren sanığın, ayrıca kendisine mastürbasyon yaptırdığı anlaşıldığından, cezasının 5237 sayılı TCK’nm 43. maddesi gereğince arttırılmaması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 20.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA