kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2006/12800 E., 2007/7930 K.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

 

“ÖZET”

5237 SAYILI YASA’NIN 53/4. MADDESİNDE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ERTELENMİŞ KİŞİLER HAKKINDA MAHKUM OLDUKLARI CEZAYA BAĞLI HERHANGİ BİR HAK YOKSUNLUĞUNUN OLUŞMAYACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. madde metninde işlediği suç dolayısı ile kişinin hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı belirlenmiş olup, 53. maddenin 4. fıkrasında kısa süreli hapis cezası ertelenmiş kişiler hakkında mahkum oldukları cezaya bağlı herhangi bir hak yoksunluğunun oluşmayacağının hüküm altına alındığı ve bu fıkra hükmünün 53. maddeye yönelik olduğu, 51. maddeye atıfta bulunmadığı, mahkemenin uygulamasında da sanık hakkında kısa süreli hapis cezası tayin olduğu, 51. madde uyarınca ertelendiği ve 5237 sayılı Yasa’nın 51/3. maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin hüküm altına alındığı, belli haklardan yoksun bırakılmaya dair düzenlemenin yapılmadığı nazara alınarak tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanığın temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve uygulamaya göre yerinde görülmediğinden, reddiyle hükmün (ONANMASINA), 05.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA