kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2007/8328 E., 2007/7132 K.

ADLİ TIP RAPORU

DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI

KASTEN YARALAMA

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

UZLAŞMA

YETKİLİ MAHKEME

 

“ÖZET”

MAĞDUR HAKKINDA PRATİSYEN HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN ADLİ TIP RAPORU VE YARALANMANIN NİTELİĞİNE GÖRE, MAĞDURA AİT TÜM RAPORLAR ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLİP 5237 SAYILI YASA’NIN 86 VE 87. MADDESİNDEKİ ÖLÇÜTLERE GÖRE ADLİ RAPOR ALINMALIDIR. 5275 SAYILI YASA’YA GÖRE DENETİM SÜRESİNİ BELİRLEME VE GEREKTİĞİNDE UZATMA GÖREVİ, HÜKMÜ VEREN MAHKEMEYE DEĞİL, HÜKÜMLÜNÜN İNFAZ AŞAMASINDAKİ DAVRANIŞLARINI DA DEĞERLENDİRİP KOŞULLU SALIVERME KARARI VERECEK MAHKEMEYE AİTTİR. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNUN UZLAŞMA KAPSAMINDA KALDIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde olmayan sair itirazların reddine. Ancak;

1- Müşteki mağdur Özden hakkında pratisyen hekim tarafından tanzim olunan Aydın Devlet Hastanesinin 25.05.2006 tarih ve 61327 sayılı adli raporun içeriğine ve yaralanmanın niteliğine göre, mağdura ait tüm adli raporları Adli Tıp Kurumu’na gönderilip 5237 sayılı Yasa’nın 86 ve 87. maddesinde belirtilen ölçütlere göre usulüne uygun adli raporu alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108. maddesinin 4, 5 ve 6. fıkralarına göre, denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan mahkemeye ait olup, mahkumiyet hükmünde, mükerrir olan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58/7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, denetimli serbestlik süresinin belirlenmesi,

3- Konut dokunulmazlığını ihlal suçu 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı Yasa’nın 253/l-b-3 maddesine göre uzlaşma kapsamında kaldığının anlaşılması karşısında, bu değişikliğe göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

4-
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 10.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA