kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2007/14223 E., 2007/1553 K.

ÇALINTI EŞYANIN EKONOMİK DEĞERİ

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

MÜHÜR BOZMAK

 

“ÖZET”

KATILAN KURUMUN CEVAP YAZISINDA MÜDAHALE EDİLEREK KAÇAK ELEKTRİK KULLANILAN SAYACIN MÜHÜRLENMİŞ OLDUĞU BELİRTİLDİĞİ HALDE, 765 SAYILI YASA ‘NIN 492/2 YERİNE 491/İLK MADDESİ İLE HÜKÜM KURULARAK SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA YAPILMIŞTIR. 765 SAYILI YASA’NIN 522/1. MADDESİ UYGULANIRKEN; KURULU GÜCE GÖRE SON OKUMA TARİHİ İLE TESPİT TARİHİ ARASINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN MİKTAR BELİRLENİP, BU TÜKETİMDEN SAYACIN KAYDETTİĞİ MİKTAR DÜŞÜLÜP, BULUNAN MİKTARIN CEZASIZ VE VERGİSİZ DEĞERİ ESAS ALINMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Abdullah’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Mersin Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 08.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 10.08.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine göre; sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Katılan Kurumun 30.05.2005 ve 31.08.2005 tarihli yazı cevaplarında, müdahale edilerek kaçak elektrik kullanılan sayacın ilk abonelik verilirken mühürlendiği belirtildiği halde, sanık hakkında 765 sayılı TCK’nın 492/2. maddesi yerine 491/ilk maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle suç vasfının takdirinde hataya düşülmesi,

2- 765 sayılı TCK’nın 522/1. maddesi uygulanırken, evde bulunan ve 31.01.2006 tarihli bilirkişi raporunda tespit edilen kurulu güce göre son okuma tarihi ile tespit tarihi arasında tüketilmesi gereken elektrik miktarı belirlenip, belirlenen bu miktardan ihtilaflı dönem içinde sayacın kaydettiği tüketim miktarı düşüldükten sonra bulunan kaçak elektrik miktarının suç tarihindeki normal tarifeye göre hesaplanacak cezasız ve vergisiz değerinin esas alınmasının gerektiği gözetilmeden, sanığın kullandığı kaçak elektriğin değeri hafif kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakları saklı tutularak hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 04.02.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA