kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2004/7987 E., 2006/3997 K.

HAKSIZ REKABET

TEMYİZE YETKİLİ MERCİLER

TİCARİ İŞLETME

“İçtihat Metni”

1177 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar M….. ve İ….. haklarında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüklerine, ertelemeye ve müsadereye dair DÜZİÇİ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.2.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi tekel idaresi temsilcisi tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının red isteyen 19.2.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

4733 sayılı yasanın 1/D maddesi uyarınca Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluna verilen görevler kurul oluşuncaya kadar Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce kanunun yürürlüğe girdiği 9.1.2002 tarihinden itibaren üç ay daha yerine getirileceği, en geç üç ay içinde adı geçen yeni kurulun göreve başlamasıyla Genel Müdürlüğün yetkisinin sona ereceği belirtildiği cihetle, müdahale ve karar tarihi itibariyle davayı takibe ve hükmü temyize yetkisi bulunmayan Tekel İdaresi temsilcisinin temyiz inceleme isteğinin 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 12.4.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA