kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2005/7663 E., 2006/3781 K.

KOOPERATİFLER

SAHTE EVRAK KULLANMA

TİCARET ŞİRKETLERİ

VERGİ YASASINA MUHALEFET

“İçtihat Metni”

213 sayılı kanuna muhalefetten sanık Y….. hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraate dair SAKARYA 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 21.03.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 25.05.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü.

Sanığın yetkilisi olduğu şirket tarafından düzenlendiği iddia olunan faturaları kullandığı tespit edilen D… Kardeşler firması yetkilisi ile T….. isimli şahıstan faturaları düzenleyenin sorulması, faturalar üzerindeki yazı veya imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığının araştırılması, sanığın temsil yetkisinin ne zaman sona erdiği ve hissesini devrettikten sonra şirket müdürlüğünün devam edip etmediği, kararın ticaret sicili gazetesinde ilan edilip edilmediği ve sahte belge kullanma fiili ile ilgili yapılmakta olduğu bildirilen vergi soruşturması sonucuna ilişkin belgelerin birer suretinin getirtilip incelendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, müdahil vekili’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA