kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2005/4463 E., 2006/5453 K.

TAZMİNATIN SINIRI

“İçtihat Metni”

A.. ‘yi kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, D…., M…., İ….. ile S…. ‘ı yaralamaktan sanık Abdullah ‘ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (İZMİR) Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.06.2005 gün ve 544/142 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdahiller vekili tarafından istenilmiş, sanık duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A….. ‘ın mağdurlar A.. ve D…. A..’yi yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, mağdur A..’ye yönelik eylemde tahrik ve takdire, mağdur D…. A..’ye yönelik eylemde takdire yönelen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin tahrikin ağır olduğuna, vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1) Mağdur D…. ‘un kavgayı aralamak istemesinden başka bir eylemi olmadığı halde sanığın bu mağduru yaralamasından verilen cezanın tatbik yeri bulunmayan tahrik hükmünün uygulanması suretiyle indirime tabi tutularak eksik ceza tayini,

2) Kalabalık şahısların bulunduğu kahvehanelerin önünde hedef aldığı kişilere ateş ederken başkalarının da yaralanabileceğinin öngörülebildiği ortamda başkalarını sakınmadan ateş eden sanığın iradi hareketinin sonucundan sorumlu tutularak olası kastla mağdurlar M…., İ….. ve S…’i yaralamasından da mahkumiyeti gerekirken onlara özel kastı bulunmadığından bahisle beraatine hükmolunması,

3) Mağdur A..’ye av tüfeğiyle üç el ateş edip üç toplu saçma girişi ile yaralamasında yoğun suç kastı gözetilerek cezanın teşdiden verilmesinin adalete uygun olacağının gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup müdahil A.. ve D….. vekili ile Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 05.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA