kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2005/4308 E., 2006/5530 K.

ANONİM ŞİRKETİN MAL VE HAK SATIN ALMASI

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

YASAYA KARŞI HİLE

“İçtihat Metni”

G….’ı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık H….. ‘in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ilişkin (DENİZLİ) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2005 gün ve 77/220 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Katılanların 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan verilen cezayı temyize yetkileri bulunmadığından, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan eksik para cezası tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi gerektiğine, katılanların suçun kasten öldürme olduğuna ve eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna ilişen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1) Odadaki şahısların isabet alabileceklerinin öngörülebildiği ortamda, alkollü olan sanığın, gereksiz yere tabanca çıkarıp kontrol için ateş etmesi sonucu mermi isabetiyle maktulün ölmesi olayında sanığın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tecziyesi gerektiğinin düşünülmemesi,

2) 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin tatbiki sonucunu doğuracak şekilde takdiri indirim sebebi yönünden 765 sayılı TCK.nun 59. maddesi yerine, 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin tatbikine karar verilmesi,

3) Uygulamaya göre de;

Karar tarihinden önce yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. ile 765 sayılı TCK.nun somut olaya ilişkin maddeleri bir bütün olarak uygulanıp sonucuna göre lehe olan kanunun belirlenerek Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde hüküm kurulmaması,

Kanuna aykırı olup sanık müdafii ve katılanların temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan hükmün (BOZULMASINA), 11.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA