kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2005/3123 E., 2006/5339 K.

KAYBEDİLEN SENET BEDELİNİN TAHSİL

TAKDİRİ İNDİRİM

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME

ZARARIN GERÇEKLEŞMESİ

“İçtihat Metni”

Failin iradesinden hariç gayrimelhuz esbabın inzimamı sonucu A…. ‘in ölümüne sebebiyet vermekten sanık A... ‘nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (GAZİANTEP) Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.07.2005 gün ve 83/191 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde tahrike dayalı cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen kabul kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin eksik incelemeye, sanığın beraat etmesi ve cezanın ertelenmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın maktülün eşinden olan alacağını almak için maktüle ait işyerine gittiğinde aralarında çıkan tartışma sırasında birbirlerini karşılıklı adiyen darp ettikleri, meydana gelen kavga ve yaralamanın yarattığı efor ve stresin tesiri ile kendisinde mevcut kalp yetmezliği olan maktülün öldüğü olayda;

765 sayılı TCK.nun 452/2. maddesinde öngörülen öldürme suçunun sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nunda doğrudan karşılığı bulunmadığı cihetle,

Sanığın maktülde mevcut olan kalp rahatsızlığını önceden bilmediği ve bu nedenle sorumluluğunun taksire dayalı olması nedeniyle sanığın 5237 sayılı TCK.nun 22/2 delaletiyle 85 ve 62. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, sanık A.. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 30.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA