kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2006/2623 E., 2006/5280 K.

CEZANIN İNDİRİLMESİ

KASTEN ADAM ÖLDÜRME

ŞAHISTA HATA

TAKDİRİ İNDİRİM

TAKSİRLE YARALAMA

TÜCCAR

“İçtihat Metni”

Şahısta hata sonucu Babası M…..’i öldürmekten, S….. ‘i yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık M…., A….. ‘i kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık օ., şartlı tehditten sanıklar N……, Y….., M….., S……., M……, İ…. ile K….. ‘in yapılan yargılanmaları sonunda: M….. ile օ ‘in hükümlülüklerine, օ.. ‘in izinsiz silah taşımaktan , M….. ile օ.. dışındaki tüm sanıkların üzerlerine atılı müsnet suçtan beraatlerine ilişkin (MERSİN) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.10.2005 gün ve 276/269 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar M…… ve օ. ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanıklar duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle:sanıklar hakkında duruşmalı, müdahillerin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Eyüp dışındaki müdahillerin yasal süreden sonra vaki temyiz isteminin reddine,

Müdahale dilekçesi, maktülün ölümünü kapsadığı, tehdit suçuna yönelik olmadığı, temyiz dilekçesinin ise tehdit suçundan verilen beraat hükmünü kapsadığı cihetle tehdit suçundan verilen beraat hükümleri inceleme dışı bırakılarak, incelemenin M….. ve օ. hakkındaki hükme hasren yapılmasına karar verildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar M….. ve օ..’in suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık օ.. yönünden tahrike ve takdire, sanık M…… yönünden takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeblerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya
göre verilen hükümde bozma sebebi dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık M….. ve օ.. müdafilerinin M…… yönünden meşru müdafaa hali bulunduğuna, sübuta, eksik incelemeye, tahrikin derecesine, օ… yönünden eksik incelemeye, meşru müdafaa hali bulunduğuna, suç vasfına, müdahiller S…. ve K…. vekilinin sanık օ.. yönünden tahrikin bulunmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

1-Sanık Ö... hakkındaki hükmün incelenmesinde;

Sanığın mağdur müdahil K…..’e ateş ederek onu batın bölgesinden kurşun isabetiyle ağır şekilde yaralamasında, tehlikenin ve zararın ağırlığı gözetilerek teşesbbüste makul bir indirim yerine, hiç isabet almayanlara eşdeğer olacak düzeyde en alt sınırdan takdiri suretiyle esik ceza tayini,

2-Sanık M….. hakkındaki hükmün incelenmesinde;

a)Sanığın hasmını hedef alıp ateş ettiği istikamette kendi babası olan maktülün de bulunduğunu görmesine ve onun da isabet alabileceğini öngörmesine rağmen, babasını sakınmadan yaptığı ateşler sonucu onu vurup öldürmesinde haksız tahrik indiriminden yararlanamayacağı da gözetilerek 5237 sayılı TCK.nun 21. maddesinin 2. cümlesinde belirtilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin, müebbet hapse tahvili ve 62. madde ile de cezanın indirime tabi tutulması gerekirken yazılı şekilde ceza verilmesi,

b)Sanığın esas hedefi olan mağdur müdahil S…..’a yönelik eylemde onu da sırtından vurup ağır şekilde yaralamasından dolayı tahrik altında öldürmeye teşebbüsten ayrıca ceza verilmesi gerekirken tatbik yeri bulunmayan 52 ve 79. maddelerin tatbiki suretiyle ceza verilmemesi,
c)6136 sayılı Kanununa muhalefet suçundan 1 YTL. küsurlarının atılmayarak yapılan hesap sonucu fazla ceza verilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık M…. müdafii ve müdahiller K…. ve S…. vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan sanıklar M….. ve օ.. hakkındaki hükmün (BOZULMASINA), maktülün ölümünden dolayı aleyhe temyiz bulunmadığından sanık M….. hakkında bu suçtan verilen ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkın kurunmasına, ceza miktarına ve tutuklulukta geçen süreye göre, sanık M….. müdafilerinin tahliye istemininin reddine 29.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

29.11.2006 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar M….. ile օ.. müdafii Avukat T…., S….. ‘nin yokluklarında, A…..’ın yüzüne karşı 30.11.2006 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA