kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/13439 E., 2002/7524 K.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

 

“ÖZET”

AÇILAN DAVA İLE İLGİLİ OLAYDA EYLEM TEMADİ ETTİĞİNDEN, SUÇ TARİHİ OLAN İDDİANAME TARİHİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER DİKKATE ALINMALIDIR. EK İDDİANAMEYE KONU MERANIN DEĞİŞİK YERLERİNE YAPILAN TECAVÜZLER TEK SUÇ OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Yaşar’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Göynük Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 29.9.2000 gün ve 120 esas, 167 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O yer C.Savcısı ve sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 23.10.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü; Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,

1- 16.7.1999 tarihinde açılan davayla ilgili olayda eylem temadi ettiğinden, suç tarihi olan iddianame tarihindeki yasal düzenlemeler gözardı edilerek temel ağır para cezasının eksik tayini,

2- Ek iddianameye konu meranın değişik yerlerine yapılan tecavüzlerin tek suç oluşturacağı gözetilmeyerek, sanığın cezasının TCK.nun 50.maddesi ile artırılması,

3- Uygulamaya göre de; içtima sonucu sanığa fazla ağırpara cezası tayini, bozmayı gerektirmiş O yer C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan C.Savcısının temyizi lehe olup karşı, temyiz bulunmadığından ceza miktarı itibariyle kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA),

27.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA