kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/2791 E., 2001/16798 K.

3091 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM

MERAYA TECAVÜZ

 

“ÖZET”

SUÇA KONU TAŞINMAZA İLK KEZ EL ATMASI NEDENİYLE AÇILAN MERAYA TECAVÜZ DAVASININ GÖMÜLDÜĞÜ SIRADA, SANIĞIN AYNI YERE YENİDEN EL ATMASI NEDENİYLE BU KEZ 3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN 2. DAVANIN AÇILMIŞ OLMASI KARŞISINDA 3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU YANINDA MERAYA TECAVÜZ SUÇU DA OLUŞUR.

“İçtihat Metni”

3091 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Alibaz’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve erteleye dair (Afyon-Bayat Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 13.1.2000 gün ve 107 esas, 13 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ve O yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 30.1.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanık hakkında 25.9.1999 gün ve 18 sayılı 1.men kararı ile suça konu taşınmaza ilk kez el atması nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine 30.9.1999 tarihli iddianame ile meraya tecavüzden dava açıldığı ve bu davanın görülmesi sırasında sanığın aynı yere yeniden el attığından bahisle 19.10.1999 tarih ve 21. sayılı men kararının verildiği ve 1.11.1999 tarihli iddianame ile bu kez 3091 sayılı Yasaya aykırılıktan 2.davanın açıldığı, bu koşullarda 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçu yanında meraya tecavüz suçunun da oluştuğu gözetilmeden, 3091 sayılı Yasaya aykırılıktan uygulama yapılması ile yetinilmesi ve meraya tecavüzden hüküm kurulmaması,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 3.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA