kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/2752 E., 2001/15071 K.

6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ

EVDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK

 

“ÖZET”

SANIĞIN, TAŞIMA RUHSATI OLMAK ÜZERE BAŞVURDUĞU, YASAL YOLLARDAN DEVİR SURETİYLE ALDIĞI, RUHSAT İÇİN VALİLİK OLURU TAŞIYAN SİLAHI, RUHSATA BAĞLATMADAN EVİNDE BULUNDURMUŞ OLMASI, 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNU OLUŞTURMAZ. ANCAK, SİLAHIN KOLLUKÇA BAŞKASINA DEVRİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Şeydi Vakkas’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (Halfeti Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 18.1.2000 gün ve 40 esas, 1 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi Üst C.Savcısı ve sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 30.11.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Üst C.Savcısı temyiz isteminden vazgeçtiğinden sanığın temyizine hasren yapılan incelemede;

Sanığın, taşıma ruhsatı almak üzere başvurduğu, yasal yollardan devir suretiyle aldığı, ruhsat için valilik oluru taşıyan silahı ruhsata bağlatmadan evinde bulundurmuş olması eyleminde 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçu oluşmayacağı, ancak 3.1.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca silahın kollukça başkasına devrinin sağlanması gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 22.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA