kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/2418 E., 2002/4937 K.

BİLİŞİM SUÇU

 

“ÖZET”

SANIĞIN, YAKINANA AİT OLUP, ŞİFRESİYLE BİRLİKTE ÇALDIĞI KREDİ KARTLARI İLE ATM’DEN PARA ÇEKMESİ EYLEMLERİNİN, TCK.NUN 525/B-2, 80. MADDELERİNDEKİ SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlıktan sanık Tana hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair (İzmir Altıncı Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 3.7.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 11.2.2002 tarihli tebliğname ile 18.2.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

iddianamedeki anlatım ve nitelendirmeye göre ekonomik değer taşıyan kredi kartlarını çalmak eyleminden de dava açıldığının anlaşılması karşısında, zamanaşımı içerisinde bu konuda bir karar verilmesi olanaklı görülmüş, diğer temyiz itirazları yerinde bulunmamıştır.

Ancak;

Sanığın, yakınana ait olup, şifresiyle birlikte çaldığı kredi kartları ile ATM’den para çekmesi eylemlerinin TCK.nun 525/b-2, 80. maddelerindeki suçu oluşturduğu halde yazılı şekilde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Taha vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 11.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA