kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/3142 E., 2003/277 K.

SARKINTILIK

ŞİKAYET

 

“ÖZET”

YAŞI KÜÇÜK VE USULÜNE UYGUN ŞİKAYETİ BULUNMAYAN MAĞDURENİN VELAYETİNİN BABASINA VERİLDİĞİNİN BELİRLENMİŞ OLMASINA, ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNA DAİR BEYANININ DA OLMAMASINA KARŞIN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE BABAANNESİNİN ŞİKAYETİNE DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASI BOZMAYI GEREKTİRİR.

“İçtihat Metni”

Sarkıntılıktan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Simav Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 3.4.2001 gün ve 2000/483 Esas, 2001/141 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın mağdureler Tuğba ve Aslıhan’a karşı sarkıntılık suçlarından kurulan hükümlerin yapılan temyiz incelenmesinde;

Müştekiler hüküm tarihinden sonra verdikleri 19.2.2002 ve 13.3.2002 tarihli dilekçeleri ile sarkıntılık suçuyla ilgili şikayetten vazgeçtiklerini bildirmiş olmaları karşısında, takibi şikayete bağlı bu suçlar yönünden sanığın hukuki durumunun mahkemesince yeniden değerlendirilmesi lüzumu,

Sanığın, mağdure Begüm’e karşı sarkıntılık suçundan kurulan hükme gelince; 1990 doğumlu olduğu anlaşılan ve usulüne uygun şikayeti de bulunmayan mağdure Begüm’ün, İzmir Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/199 Esas, 1999/233 Karar sayılı ilamı ile velayetinin babası Metin’e verildiğinin belirlenmiş olmasına, şikayetçi olduğuna dair bir beyanının da bulunmamasına rağmen, yetkisi olmadığı halde babaanne Lütfiye’nin şikayetine dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması.

Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 28.1.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA