kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/7734 E., 2006/8338 K.

HALEFİYET

SİGORTACININ SİGORTA BEDELİNİ ÖDEME BORCU

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanık K….’in yapılan yargılaması sonunda: Suç vasfındaki değişikliğe göre otomatik cihazlardan bedel ödemeden yararlanmak suçundan ön ödeme nedeniyle 765 Sayılı TCK. nun 119. maddesi gereğince davanın ortadan kaldırılmasına dair Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 03.12.2003 gün ve 2002/955 Esas, 2003/881 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 15.09.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, sanığın daha önceden yapmış olduğu eski ve görüşülmüş telefon kartlarının üzerindeki manyetik bölümlerine teyp bantları (şeffaf) yapıştırmak suretiyle bedava görüşme yaptığı, dolayısıyla Telekom Müdürlüğünü zarara soktuğu, kendi lehine menfaat sağladığı belirtilerek karşılıksız yararlanma suçu tarif edildiğinden sevk maddesindeki hata nedeniyle dosyanın gönderildiği ağır ceza mahkemesine suç vasfında bir değişiklik olmaksızın görevsizlik kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanığın eyleminin 765 Sayılı TCK. nun 521/b maddesindeki karşılıksız yararlanma suçunu oluşturduğu, bu suçun ön ödemeye tabi olduğu, sanığın ön ödeme ihtarına uyarak süresinde cezanın asgari haddi ile yargılama giderlerini ödediğinden kamu davasının ortadan kaldırılması gerektiği mahkemece dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir kılınmış olduğundan ve 5237 Sayılı Yasanın 163. maddesinin sanık aleyhine hüküm içerdiği ve önödemeye tabi bulunmadığı açıkça anlaşıldığından, anılan yasanın 7, 5252 Sayılı Yasanın 9. maddeleri gözetilerek katılan vekilinin eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 19.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA