kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2006/17881 E., 2007/8427 K.

CEZALARIN AYRI AYRI ERTELENMESİ

TECİL

“İçtihat Metni”

Yağma suçundan hükümlü İsmail hakkında verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra 5237 sayılı TCK.nun lehe hükümlerinin uygulanması talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; 5237 sayılı Yasanın 149/1-a, 168/3, 31/3, 62 ve 63.maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile (2 kez) mahkumiyetine ilişkin İSKENDERUN Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23/03/2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 27/09/2006 tarihli tebliğname ile 09/10/2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

TÜ R K M İ L L E T İ A D I N A

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakiminler kurulunun takdirine göre suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Hükümlünün her bir mağdura karşı eylemi nedeniyle ayrı ayrı 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23. maddesinin değerlendirilmemesi,

2-Kabule göre de;

5237 sayılı TCY’nda cezaların toplanmasına yer verilmemiş olması karşısında, hükümlünün her bir mağdura karşı eyleminden dolayı verilen hapis cezalarının ayrı ayrı aynı Yasanın 51/1. maddesi uyarınca ertelenip ertelenmeyeceğinin tartışılması gerekirken, yazılı şekilde verilen cezaların toplamı itibariyle cezaların teciline yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş hükümlü İsmail savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle tebliğname gibi BOZULMASINA, 05/07/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA