kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/8993 E., 2007/4891 K.

DOLANDIRICILIK

SSK

 

“ÖZET”

ÖZET: SANIĞIN, SSK’DAN VEFAT EDEN BABASININ AYLIĞINI ALIRKEN EMEKLİ SANDIĞI ‘NDAN AYLIK ALMAYA HAK KAZANDIĞI HALDE, ANILAN KURUMDAN AYLIK ALMAYA DEVAM ETTİĞİ ANLAŞILMAKLA, DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMUŞTUR.

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanık Fatime’nin yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair (İzmir Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 22.12.2004 gün ve 2004/215 Esas, 2004/504 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 03.10.2004 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

506 sayılı Kanun’un 68. maddesinin I-c paragrafının a bendinde “... Sosyal Sigortaya Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan...”, “Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların...” aylık bağlanacağı belirlenmiş olmakla; sanığın, katılan kurumuna 713465 nolu sigortalısı olan ve 26.12.1972 tarihinde vefat eden babası Ahmet’ten 34143857 tahsis no’su ile aylık almaktayken, dosyada bulunan Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.08.2004 tarihli yazısından da anlaşılacağı üzere “01.07.1986 tarihinden itibaren Emekli Sandığına tabi çalışması nedeniyle aylığı kesildikten” kısa bir süre sonra, 21.09.1986 tarihli Beyan ve Taahhüt Belgesini doldurup bunu kuruma ibraz ederek, 21.05.2004 havale tarihli şikayet dilekçesinde ileri sürüldüğü üzere; 01.10.1986-17.11.2003 tarihleri arasında vefat eden babasından dolayı yeniden aylık almaya başlayıp devam ettiği, Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığının 20.10.2003 tarihli cevabi yazısına göre; kesintiye uğramakla beraber 01.11.1979 tarihinden 15.09.1992 tarihine kadar Emekli Sandığına tabi hizmette bulunduğu, 15.09.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 106389 tahsis no’su ile anılan kurumdan emekli aylığına hak kazandığı halde katılan kurumdan da aylık almaya devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmakla; sanığa yüklenen suçun unsurları itibariyle oluştuğu ve cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraatine hükmolunması,

Yasaya aykırı, o yer C.Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 10.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA