kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2005/8032 E., 2007/4647 K.

DOKTOR

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

ZİNCİRLEME SUÇ

 

“ÖZET”

ÖZET: SANIĞIN BİRÇOK HASTAYI ÖZEL MUAYENEHANESİNDE MUAYENE ETTİKTEN SONRA, BELEDİYE HASTANESİNE KAYITLARINI YAPTIRIP ÖZEL MUAYENE SONUÇLARINA GÖRE REÇETELERİNİ DÜZENLEYEREK RESMİ İŞLEMLERİNİ YAPTIRMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMLERİNİN, ZİNCİRLEME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLME-LİDİR.

“İçtihat Metni”

Resmi evrakta sahtecilik suçlarından sanık Mehmet’in yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair (İzmir Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 02.12.2004 gün ve 2003/321 Esas, 2004/437 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 12.09.2005 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi E... Hastanesi’nde göz doktoru olarak çalışan sanığın, Emekli Sandığı’na tabi hastalara, sağlık karnelerini alarak hastanedeki resmi işlemlerini onlara gerek olmadan yaptırmak suretiyle kolaylık sağladığı intibaını yaratıp, bu şekilde gelen birçok hastayı, özel muayenehanesinde muayene ettikten sonra anılan hastanede gerekli kayıt işlemlerini yaptırıp ancak hastaları muayene etmeden, daha önce yaptığı özel muayene sonuçlarına göre reçetelerini düzenleyerek resmi işlemlerini onlar olmadan yaptırmaktan ibaret eylemlerinin, zincirleme görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 04.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA