kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2005/1529 E., 2007/5980 K.

BOĞAZİÇİ SİT ALANI

YAPI RUHSATI

 

“ÖZET”

ÖZET: SİT ALANI ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİNDE BULUNAN BAHÇE DUVARININ YIKILIP, VERİLEN İZNE AYKIRI OLARAK, DENİZİN ALTI METRE İÇİNDE DEMİR KAZIKLAR ÇAKILDIĞI VE BU DURUMUN TESPİTİ ÜZERİNE KAZIKLARIN DENİZ SEVİYESİNİN ALTINDA KESİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINA GÖRE ATILI SUÇ OLUŞMUŞTUR.

“İçtihat Metni”

2960 sayılı Kanun’a muhalefetten sanık Suzan hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine dair (Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 23.03.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahii vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığımın onama isteyen 06.01.2005 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Sanığa Boğaziçi sit alanı öngörünüm bölgesinde bulunan yerdeki çatlayan bahçe duvarını yıkarak aslına uygun olarak yapılması şartıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca izin verildiği halde, duvardan itibaren denizin 6 metre içinde ve 28 metre uzunluğunda 168 metrekarelik alanı çevreleyecek şekilde demir kazık çakıldığı ve yapı ruhsatına aykırı bulunan bu işlemin tespiti üzerine kazıkların deniz seviyesinin altından kesildiğinin dosyadaki kanıtlarla anlaşıldığı ve böylece atılı suçun unsurları oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, müdahii vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 19.07.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA