kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/3731 E., 2007/4315 K.

CİNSEL TACİZ

 

“ÖZET”

ÖZET: SANIĞIN MAĞDUREYE YAKLAŞIP HİÇBİR BEDENSEL TEMASTA BULUNMAKSIZIN CİNSEL ORGANINI ÇIKARIP OYNATARAK GÖSTERMEKTEN İBARET EYLEMİ CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURUR.

“İçtihat Metni”

Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık Adem’in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair (Antalya Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 21.12.2006 gün ve 2006/1259 Esas, 2006/1288 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ve o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi:

Tayin olunan cezanın tür ve miktarına göre sanık müdafiinin duruşma isteğinin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın oluşa uygun olarak işlediği kabul edilen “yönetimindeki araç ile okul sorma bahanesiyle mağdureye yaklaşıp hiçbir bedensel temasta bulunmaksızın cinsel organını çıkarıp oynayarak göstermekten” ibaret eyleminin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde basit cinsel istismardan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, o yer C.Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), bozma sebebine göre sanık Adem’in TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmadığı takdirde salıverilmesinin mahalline telle bildirilmesi için Yargıtay C.Başsavcılıgı’na müzekkere yazılmasına, 04.06.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA