kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2007/1419 E., 2007/2443 K.

ZORUNLU MÜDAFİ

 

“ÖZET”

ÖZET: ALT SINIRI BEŞ YILDAN FAZLA HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN YARGILAMALARDA İSTEM ARANMAKSIZIN SANIĞA BİR MÜDAFİ TAYİN EDİLİR.

“İçtihat Metni”

İrtikap suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair (Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 09.02.2006 gün ve 2005/516 Esas, 2006/44 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

5271 sayılı CMK’nın 5560 sayılı Yasa ile değişik 150/3 ve 151/1. maddeleri açık hükmü karşısında sanığa müdafii tayin edilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 29.03.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA