kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/2074 E., 2002/8153 K.

KAMU DAVASININ TECİLİ

YARGILAMA GİDERİ

 

“ÖZET”

REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAKTAN YAPILAN YARGILAMA SIRASINDA SANIK İLE MAĞDURENİN EVLENMİŞ OLMALARINA GÖRE; TCK.NUN 434. MADDESİ GEREĞİNCE KAMU DAVASININ TECİLİNE DENİLMESİ GEREKİRKEN, HÜKÜM KURULUP CEZANIN TECİLİNE KARAR VERİLMESİ VE YARGILAMA GİDERİNİN SANIĞA YÜKLETİLMEYECEĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR.

“İçtihat Metni”

Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoymaktan, sanık Lütfi’nin yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine, ancak evlenme nedeniyle cezasının ertelenmesine dair (Pazar Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.3.2001 gün ve 2000/80 Esas, 2001/24 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi Üst Tokat ve O Yer C.Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yargılama sırasında sanık ile mağdurenin evlenmiş olmalarına göre; TCK.nun 434. maddesi gereğince kamu davasının teciline denilmesi gerekirken, hüküm kurulup cezanın teciline karar verilmesi, TCK.nun 434. maddesi uyarınca karar verilmesi hallerinde yargılama giderinin sanığa yükletilmeyeceğinin düşünülmemesi, Kanuna aykırı, O yer ve Üst C.Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 28.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA